Tento kroužek je převážně zaměřen na anglickou konverzaci. V rámci tématických okruhů rozšíříme slovní zásobu a nenásilně zopakujeme základy gramatiky. Důraz je kladen na hravou formu výuky – pohádky, hádanky, videa, soutěže, a to tak, aby se děti v budoucnu nebály mluvit.

Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace

U Stadionu 787
266 01 Beroun
IČ: 71294643
Bankovní spojení: 270968724/0300

Kde nás najdete

U Stadionu 787 266 01 Beroun